Tips Lupa Password Mikrotik

Assalamu'alaikum

Lupa Password Mikrotik bukan masalah lagi, sekarang sudah ada caranya tanpa harus install ulang, tapi mungkin menurut saya tidak semudah pada linux, kalo lupa password root/ admin-nya.

Cara 1 

Langkah – langkahnya seperti dibawah :
Boot menggunakan Live-CD, mount disk yang digunakan untuk mikrotik dan siapkan juga flasdik untuk menyimpan file yang dibutuhkan.
#mount /dev/hda1 /mnt
#mount /dev/sdb1 /media
#cp  /mnt/nova/store/ /media/    ( untuk mikrotik versi terbaru )
#cp  /mnt/rw/store/ /media/       ( untuk mikrotik versi Lama )

setelah file-nya tercopy selanjutnya ada aplikasi khusus yang digunakan untuk membaca isi file user.dat tapi harus pada os linux yang core / based-nya Debian, sebelum menginstall aplikasi yang dibutuhkan terlebih dahulu ada aplikasi pendukung yang harus tersedia pada os linux-nya.
#apt-get install libssl-dev
#cd /usr/local/src/
#wget http://manio.skyboo.net/mikrotik/mtpass-0.5.tar.bz2
#tar -xvjf mtpass-0.5.tar.bz2

setelah di extract ada yang perlu ditambahkan pada file mtpass.cpp sebelum di compile, tamba #include lalu simpan kembali
#nano mtpass-0.5/mtpass.cpp
#include

compile mtpass, dan outputnya mtpass :
#g++ -lssl -lcrypto mtpass.cpp -o mtpass
#chmod +x mtpass

mount flashdisk dan jalankan mtpass :
#mount /dev/sdb1 /media
#./mtpass /media/user.dat
dan hasilnya :


Cara 2

Silakan kunjungi situs password recovery mikrotik di: http://mikrotikpasswordrecovery.com/ wkwkk :) lebih mudah cara 2 yo toh xixixi ^_^ .
Wassalamu'alaikum
Reff : http://teardrop-diary.blogspot.com/2011/10/tips-lupa-password-mikrotik.html

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

1 komentar:

Write komentar
26 Oktober 2015 17.27 delete

nghe nói, Nhạc gia Nhạc Thành nhất cử quét sạch U Minh tông cùng Luyện Dược Sư công hội, chắc là người này, sớm biết như vậy, chúng ta không nên chọc tới người này, bây giờ phiền toái lớn.

Lão ma Bàn Thiên thở dài, không khỏi có chút hối hận đi trêu chọc đến Nhạc Thành.

- Chẳng lẽ hắn muốn chúng ta trở thành Nhạc gia cái gì tộc bên ngoài hộ pháp, ta vẫn chưa nghe nói qua có loại chức vị này.

Phá Ngọc nói.

- Nếu trở thành Nhạc gia tộc bên ngoài hộ pháp, sẽ bị bố trí xuống linh hồn phong ấn, nếu như bị bố trí xuống linh hồn phondongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữg ấn, đó là mạng của mình ở trong tay hắn, chúng ta sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm, chẳng lẽ cam tâm bị người khống chế, ta chết cũng không đồng ý.

Nam Tương Tử oán hận nói.

- Không sai, điều này chính là đem mạng mình khống chế tại trong tay người khác, ta chết cũng không chịu bị khống chế.

Reply
avatar